İçme suyu dezenfeksiyonunda mükemmel inovasyon!

İçme suyu dezenfeksiyonunda mükemmel inovasyon!

En sık kullanılan dezenfektanlardan birisi klor.

Klor birleşimleri ve klor etkin bir maddedir ama daima işçilerin ve

üçüncü şahısların sağlığı tehdit altındadır. Zehirlidir ve büyük kazalara ve tehlikelere yol açar. Tesisatlara olağan üştü yıpratır ve büyük hasarlara yol açar.

Venlyt , su ve tuzdan, bizim patentimizde olan diyaframaliz hücresinde

üretilir. Bu yöntemin özelliği Anot ve Katot hücrelerinin birbirinden

bir diyafram (özel kaplamalı ve geliştirilmiş membran) tarafından ayrılmış olması.

Kompleks bir elekrokimyasal işlemden geçen Sole (tuzlu su) Anot tarafından Venlyt (yüksek oksidantlı bir sıvıdır) , Katot tarafından bazik (Katolit)

bir sıvı verir.

Venlyt ‘in en belirgin özelliği mikroplara (Patojenlere) karşı çok etkin

olması ve aynı zamanda çevreciliği ve maliyeti ön planda tutarak bunu başarması.

Bu etkinliği yüksek bir Redoksdeğeri (1300 mV) ile sağlar.

(Su hücrelerine elektrik gerginlik yüklenir) Venlyt düşük bir elektrik gerginliği

ile zararlı Bakterileri ve tüm Patojenleri imha eder.

Venlyt mükemmel bir içme suyu dezenfektanıdır ve aynı zamanda tesisatın içindeki biyofilm tabakasını yok eder.